Huren bij Servatius

Gegevens vooraf

Nederlandse studenten

Wanneer je een kamer accepteert via Maastricht Housing hebben we enkele gegevens vooraf van je nodig om definitief een huurcontract te kunnen maken.

  • BSN-nummer/ Sofinummer ( dit kun je vinden op je paspoort of identiteitskaart);
  • Rekeningnummer (IBAN en BIC);
  • Je huidige woonadres ( waar je staat ingeschreven bij de gemeente);
  • Bewijs van inschrijving van je studie aan de onderwijsinstelling.

Huurcontract tekenen

Als je een woning accepteert nodigen we je uit om op ons kantoor het huurcontract te komen tekenen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee en je bankpas. Een kopie van je legitimatiebewijs is ook noodzakelijk voor je aangifte van vestiging op je nieuwe adres bij de gemeente. Deze aangifte wordt ter plaatse ingevuld en door ons verstuurd.

Huur betalen

Eigenlijk is het heel simpel: wij zorgen ervoor dat je een fijne woning hebt, jij betaalt ons maandelijks huur. De huur moet voor de eerste van de maand bij ons binnen zijn. Betalen doet je bij voorkeur via automatische incasso. Hiermee machtig je Servatius om maandelijks het bedrag voor de huur van je bank- of girorekening af te laten schrijven. Bij het tekenen van het huurcontract kunt je een machtigingsformulier invullen.
Ieder jaar wordt op 1 juli de huurprijs aangepast. Je krijgt hier vóór 1 mei schriftelijk bericht over.

Servicekosten

Woon je in een gebouw met gemeenschappelijke ruimten zoals een hal, lift of trappenhuis, dan betaal je naast de huur servicekosten. Deze kosten worden van tevoren in rekening gebracht. Je betaalt dus een voorschot. Eén keer per jaar of in ieder geval maximaal achttien maanden na afloop van de huurperiode worden de daadwerkelijke kosten berekend. De eindafrekening krijg je thuisgestuurd. Wanneer het voorschot dat je hebt betaald minder is dan de eindafrekening, moet je bijbetalen. Is het voorschot meer, dan krijgt je het teveel betaalde geld uiteraard terug.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de Belastingdienst. Of je hiervoor in aanmerking komt is onder andere afhankelijk van je inkomen en huurprijs. Veel kamers zijn door de overheid aangemerkt voor huurtoeslag. Ga naar www.toeslagen.nl voor meer informatie.

Huurachterstand

Het kan voorkomen dat je je huur niet op tijd kan betalen. Neem dan tijdig contact op met de afdeling huurincasso. Zo kunnen we tijdig samen werken aan een oplossing.

Abonnement Huurdersonderhoud

Een woning vraagt altijd de nodige aandacht, van kleine klusjes tot groot onderhoud. Als student sluit je voor een kamer verplicht een abonnement huurdersonderhoud (AHO) af. Hierdoor neemt Servatius dagelijks en klein onderhoud uit handen. De kosten hiervoor zijn € 3,81 per maand. Huur je een studio dan kun je een AHO afsluiten voor € 7,62. Dit is niet verplicht.