Woningruil

Als u met iemand van woning wilt ruilen:

  1. Dan schrijft u zich eerst bij Thuis in Limburg in als woningzoekende.
  2. Daarna zoekt u zelf iemand die met u van woning wil ruilen.
  3. U vult samen het aanvraagformulier woningruil in.

De aanvraag wordt door Servatius beoordeeld op verschillende punten. Zo wordt er onder andere gekeken naar de relatie huur-inkomen en of de grootte van de woning in verhouding staat tot die van uw huishouden. Ook letten wij erop of u geen grote huurachterstanden heeft of heeft gehad én of de nieuwe huurder de huur kan betalen.

Woningruil is alleen mogelijk met instemming van Servatius en de eventueel andere betrokken verhuurder. Huurt uw ruilkandidaat bij een andere corporatie, dan moet deze de aanvraag indienen bij de eigen corporatie.

Als Servatius en de eventuele andere corporatie toestemming verlenen, kan de ruil plaatsvinden.