Voor- en eindopname

Als u uw huur opzegt, willen we natuurlijk zeker weten dat alles in orde is met uw woning (tuin/berging). Een van onze opzichters komt twee keer bij u langs: tijdens de vooropname en de eindopname. Wanneer wij uw huuropzegging ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging met daarin meteen datum en tijdstip van deze voor- en eindopname. Bij studentenkamers vindt alleen een eindopname plaats.

De vooropname

Een opzichter van Servatius loopt samen met u door uw woning om te kijken of deze zo kan worden opgeleverd. Misschien heeft u gaandeweg wat zaken aan de woning veranderd die moeten worden hersteld. Sommige aanpassingen kunnen ook worden overgenomen door de nieuwe huurder of door Servatius. De opzichter geeft u tips en adviezen en vertelt u precies wat u wel en niet hoeft te doen. De afspraken legt hij vast op een formulier.

Let op: bij studentenkamers vindt er geen vooropname plaats.

De eindopname (en sleuteloverdracht)

Wanneer uw woning leeg en schoongemaakt is, volgt de eindopname. De opzichter inspecteert de woning om te zien of deze wordt opgeleverd zoals tijdens de vooropname is afgesproken. Hij noteert ook de meterstanden. Bij de eindopname neemt de opzichter de sleutels in ontvangst. U moet de woning schoon achterlaten. Ook uw tuin/berging moet u goed onderhouden achterlaten. Als de nieuwe huurder al bekend is, dan is deze ook bij de eindopname aanwezig. De eventuele overname van woningaanpassingen kunt u dan zelf met de nieuwe huurder regelen. Wij zijn daar verder geen partij in.

Loopt u voor vertrek de woning nogmaals na (gootsteen, badkamer, vuilnis weg etc.). De nieuwe huurder komt dan binnen in een schoon huis en kan meteen beginnen om er zijn thuis van te maken.

Mocht u de afspraken over de oplevering niet nakomen, dan voeren wij de werkzaamheden uit op uw kosten.

Let op: het is nooit toegestaan de sleutels zelf aan de nieuwe huurder te verstrekken. U moet de sleutels dus altijd inleveren bij een opzichter van Servatius.

Garagebox en/ of parkeerplaats, berging opzeggen

Lever uw sleutels tijdens kantoortijd in aan de balie van ons kantoor aan het Wim Duisenbergplantsoen 41 in Maastricht. Dit mag u gerust op de laatste huurdag doen. Let op: de garagebox en berging moeten schoon en geheel ontruimd opgeleverd worden. Als dit niet gedaan wordt, worden de kosten hiervan bij de vertrekkende huurder in rekening gebracht.

Nieuwe huurder ontvangen bij u thuis

Een nieuwe huurder wil de woning graag zien voordat deze ermee akkoord gaat. Wij willen u vragen hieraan mee te werken en eventuele nieuwe huurders bij u thuis te ontvangen. Voor de zekerheid kunt u altijd vragen naar de toewijzingsbrief die nieuwe huurders van ons ontvangen. Zo weet u zeker dat het ook echt om de nieuwe huurder van uw woning gaat. Voor u kan het heel handig zijn om de nieuwe huurder alvast even te ontmoeten. Zo kunt u samen bespreken wat u eventueel in de woning wilt (en mag) achterlaten voor overname.