Tijdelijke bewoning

Indien je student bent en wegens omstandigheden langere tijd in het buitenland zal verblijven (studie/stage/werk) dan kan je, bij uitzondering, toestemming vragen dat iemand in die periode in de woning woont. Hiervoor moet wel duidelijk zijn welke periode het betreft (maximaal zes maanden) en wie er komt wonen. Je moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Servatius. Onder vermelding van de naam van de beoogde tijdelijke bewoner en de ingangs- en einddatum van de periode wordt alles schriftelijk goed vastgelegd.

De huurder moet de huur blijven betalen. De huurder blijft ook te allen tijde verantwoordelijk voor:

  • de huurbetaling
  • wat er in en met de woning gebeurt
  • de personen die in de woning verblijven.