Problemen met de buren oplossen

Met wie neemt u contact op?

1. Eerst zelf proberen

Vindt de overlast voor de eerste keer plaats of betreft het eenvoudige overlast waar u samen uit kunt komen? Spreek dan eerst uw buren aan op hun gedrag. Vaak is iemand er zich niet eens van bewust dat hij hinderlijk gedrag vertoont. Als u meteen bij Servatius aanklopt, dan vragen wij u meestal eerst zelf het gesprek aan te gaan.

2. Buurtbemiddeling

Werkt zelf in gesprek gaan niet? Dan kunt u direct contact opnemen met Buurtbemiddeling. Zij zijn bedreven in het oplossen van overlastsituaties. Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis en wordt gratis aangeboden. Voor een succesvolle bemiddeling is uiteraard wel de medewerking van alle betrokkenen nodig. De coördinatoren van Buurtbemiddeling Maastricht, Jan van der Weerd en Gerard Mol, zijn telefonisch en/of per mail bereikbaar via 06 52 65 16 47 en info@buurtbemiddeling-maastricht.nl. Of kijk op hun website: www.buurtbemiddeling-maastricht.nl.

3. Politie

Is de veiligheid in gevaar (bedreiging) of is er ernstige overlast, zoals een (vermoedelijke) hennepplantage? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de politie (0900-8844).

4. Drugsmeldpunt

Is er sprake van drugoverlast in uw buurt? Bel dan met het Drugsmeldpunt (043-350 51 11).

5. Flexteam

Het Flexteam Maastricht treedt op tegen zwaardere vormen van overlast. In woningen, op straat en in openbare ruimten wordt drugshandel aangepakt. Ook zet het Flexteam zich in om extreme geluidsoverlast, ernstige vervuiling, burenoverlast en overdadig drankgebruik tegen te gaan. Heeft u hiermee te maken? Meld dit dan via 043- 350 40 00.

6. Meld misdaad anoniem

U kunt bij Meld misdaad anoniem volledig anoniem terecht met informatie over (ernstige) misdrijven zoals overvallen, brandstichting, mensenhandel, wapenhandel, inbraak, drugs, fraude maar ook bedreiging. Meld misdaad anoniem is een onafhankelijke organisatie en wordt niet beheerd door de politie. Bel de anonieme tiplijn "meld misdaad anoniem" (0800-7000).

7. Gemeente

Heeft u last van iets in de openbare ruimte (straat, groenvoorziening van de gemeente, hondenpoep, kattenoverlast, vernieling of vandalisme)? Voor deze zaken zijn in de regel de gemeente (handhaving) en/of politie (wijkagent) aan zet.

Wanneer schakelt u Servatius in?

Als een gesprek met uw buren niet helpt dan kunt u Servatius vragen te kijken naar de overlast. Die melding doet u altijd schriftelijk; via de mail of met het meldingsformulier 29. Als u een overlastklacht bij Servatius meldt, dan vindt er altijd een gesprek plaats met de melder en veroorzaker.

Is of wordt de overlast ingewikkelder (wanneer bijvoorbeeld psychische problemen in het spel zijn) en hebben meer huurders last van een huurder? En stopt de overlast niet op verzoek van Servatius? Dan kan Servatius hulp inschakelen van andere instanties (politie, Trajekt, GGD, Veiligheidshuis) om de overlast te stoppen. Helpt ook dit niet? Dan kan Servatius de rechter vragen om bij aanhoudende overlast de huurovereenkomst te ontbinden. Hierbij moet wel vermeld worden dat de rechter niet altijd meegaat in het verzoek van Servatius.

Niet altijd een oplossing

Helaas komt het soms ook voor dat Servatius voor een overlastsituatie geen oplossing heeft. Bijvoorbeeld wanneer buren het over zaken niet met elkaar eens kunnen worden, of mensen overlast niet willen of durven te melden. Indien hierbij de klachten onvoldoende ernstig of niet goed aantoonbaar of aannemelijk zijn om aan te pakken, worden de betrokkenen hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en sluit Servatius het dossier. Natuurlijk kunt u dan zelf uw klacht voorleggen aan de rechter.

Tips

  • Wanneer buren een goede verstandhouding met elkaar hebben en elkaar ‘kennen’ zijn ze in de regel ook verdraagzamer naar elkaar toe. Maak kennis met uw buren. Het is dan gemakkelijker om elkaar aan te spreken. Als u uw buren aanspreekt, doe dit dan op een rustige en beleefde manier te doen.
  • Breng buren vooraf op de hoogte van een feestje, kluswerkzaamheden in en om het huis of andere zaken die geluidshinder met zich mee kunnen brengen.
  • Maak onderlinge afspraken met uw buren indien u bijvoorbeeld regelmatig thuis een muziekinstrument bespeelt.