Overlast melden

Wanneer spreken we van overlast?

Sommige geluiden vanuit uw omgeving horen bij samenleven met en naast elkaar. Zoals spelende kinderen in uw omgeving, het gebruik van het toilet of het geluid van een wasmachine bij uw buren. Maar wanneer spreken we over overlast?

Overlast kan van alles zijn. Voor u als huurder en voor Servatius gaat het om écht hinderlijke zaken die in strijd zijn met de afspraken zoals die in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Denk hierbij aan ernstige geluidsoverlast, (tuin)vervuiling of stankoverlast van (een) andere huurder(s). Of strafbare zaken, zoals hennepteelt. Ook vanuit de openbare ruimte (de straat of groenvoorziening van de gemeente) kunt u last hebben van onrechtmatige hinder, zoals van huisdieren (hondenpoep, kattenoverlast), drugsoverlast, vernieling en vandalisme.

Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Overlast melden

Overlast kunt u bij Servatius online melden.