Medische aanpassing (WMO)

Wilt u een medische aanpassing in of aan uw woning als gevolg van een ziekte of handicap? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente op basis van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente beoordeelt of u de aanpassing nodig heeft. De gemeente stelt u en Servatius op de hoogte van de beslissing en de verdere gang van zaken.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.