Huurverhoging

U kunt te maken krijgen met twee soorten huurverhoging: de jaarlijkse huurverhoging en een huurverhoging nadat wij uw woning verbeterd hebben.

Eenmaal per jaar vindt er een aanpassing plaats van uw huur: per 1 juli wordt de kale huurprijs verhoogd. U krijgt hier vóór 1 mei schriftelijk bericht over. Hiervoor gelden richtlijnen die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld.
Servatius hanteert van huis uit al een sociaal huurbeleid: we vragen voor bepaalde woningen minder huur dan wat wij maximaal mogen vragen (gemiddeld 80% van dat bedrag). Zo houden we voor bepaalde groepen woningen bereikbaar. Servatius heeft al jaren relatief veel woningen in het goedkope en bereikbare huursegment. Dat houden we ook zo.

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar stijgen de prijzen. Bijvoorbeeld voor het blijvend onderhouden van onze woningen zodat u comfortabel in een woning van Servatius woont. Maar ook om het groot onderhoud aan woningen te kunnen realiseren. Daarnaast moet Servatius een verhuurderheffing aan de overheid afdragen.

Huurverhoging na woningverbetering

De huur kan ook stijgen nadat uw woning verbeterd is. Bijvoorbeeld door het installeren van een nieuwe cv-installatie, het plaatsen van isolerend glas of een totaalpakket aan maatregelen. Uw woning wordt dan comfortabeler. En vaak uw energierekening lager. Een deel van de kosten berekenen we daarom aan u door. Wij maken daar met u van tevoren afspraken over.

Huurverhoging 2020

Meer informatie leest u hier