Handig om te weten

Eindafrekening

Binnen zes weken na het beëindigen van de huurovereenkomst, ontvangt u van ons de eindafrekening. Eventuele tegoeden en openstaande bedragen worden dan met u verrekend. Geef altijd uw nieuwe adres door, zodat wij u ook na uw verhuizing kunnen bereiken. De afrekening van de servicekosten voor appartementen gebeurt binnen achttien maanden ná de huuropzegging. Als u bijvoorbeeld in februari 2020 verhuist, dan ontvangt u de afrekening voor juli 2021. Dat heeft te maken met het verrekenen van de servicekosten over alle bewoners. Ook zijn we voor de afrekening afhankelijk van andere partijen, zoals energieleveranciers, VvE’s en meetinstanties.


Uw verhuizing doorgeven

Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan verschillende instanties zoals:
  • de gemeente;
  • uw telefoon-, televisie- en internetaanbieder;
  • uw water- en energieleverancier (noteer zelf de meterstanden en geef ze door);
  • Volta Limburg (als er een boiler of keukengeiser in uw woning aanwezig is);
  • De Belastingdienst (als u huurtoeslag ontvangt). U kunt de huurtoeslag opzeggen of wijzigen via www.toeslagen.nl of 0800-0543.

Tip: uw adreswijzigingen kunt u heel handig regelen via het postkantoor. Hier kunt u ook een formulier invullen waarmee uw post nog enige tijd wordt doorgestuurd naar uw nieuwe adres.